O BIEGU

I Bieg Ku Chwale Kawalerii i Artylerii Konnej II RP

Bieg Ku Chwale Kawalerii i Artylerii Konnej II RP ma za zadanie upamiętnić bohaterskich kawalerzystów i artylerzystów II RP. Chcemy swoim skromnym wysiłkiem oddać cześć szwoleżerom, ułanom, strzelcom konnym, artylerzystom, kawalerzystom KOP. 

W wojsku II RP było 40 pułków kawalerii - 3 pułki szwoleżerów, 27 pułków ułanów i 10 pułków strzelców konnych. Ponadto funkcjonowało 14 dywizjonów artylerii konnej oraz szwadrony Korpusu Ochrony Pogranicza.  Przyjęliśmy założenie, że biegniemy symbolicznie po 1 km dla każdego z Pułku stąd liczba 54. 

BIEGI WIRTUALNE CO TO JEST?

Dystans pokonujesz jak, gdzie i kiedy chcesz.

Dzięki nowoczesnej technologii pozwalającej na monitorowanie biegania, można wziąć udział w naszym wydarzeniu w trakcie swoich regularnych treningów czy spędzania wolnego czasu. Wystarczy zarejestrować się i opłacić udział w biegu, pokonać dystans a następnie przesłać do organizatora potwierdzenie pokonanego odcinka. 

Dystans pokonujesz jak? gdzie? i kiedy chcesz?

Łącznie do pokonania są 3 etapy biegu, każdy z nich min. 5 km a max. 18 km. Udział w każdym etapie kończy się oddzielnym medalem. Wszystkie trzy medale składają się w jeden wspólny, tworzący kształt mapy II Rzeczypospolitej. Można zarejestrować się na każdy etap oddzielnie lub od razu na wszystkie trzy. Kolejność pokonywania etapów jest dowolna.

Symboliczny maksymalny dystans biegu to 54 km po 1 km dla każdego z pułków kawalerii, Dywizjonów Artylerii Konnej i Szwadronów Kawalerii KOP. 

Można pokonać dystans biegiem, spacerem, na rolkach, nordic walking a także konno i na rowerze (w tym przypadku jazdy konnej i roweru zaliczany jest tylko maksymalny dystans odcinka 18 km).

CEL BIEGU

Wspieramy budowę pomnika "Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej II RP"

Chcemy by bieg był corocznym wydarzeniem, z którego dochód przeznaczany będzie na szczytne cele związane ze wspieraniem najważniejszych inicjatyw związanych z tradycjami kawalerii. W 2021 r. cały dochód z biegu przeznaczony zostanie na budowę pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Komarowie. 

W 1936 r. powstał Komitet Budowy Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej, który miał powstać w Wolicy Śniatyckiej. W tym samym roku ogłoszono konkurs na projekt tego pomnika. Konkurs wygrał architekt Borys von Zinserling. Wojna zatrzymuje plany budowy i odsłonięcia monumentu w 20. rocznicę Bitwy. Projekt pomnika zaginął. Stowarzyszenie "Bitwa Pod Komarowem" zainicjowało budowę Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej, w którym jest również zawarte mauzoleum Bitwy pod Komarowem

Prace nad Pomnikiem trwają od kilku lat. Projekt został zaopiniowany pozytywnie przez Instytut Pamięci Narodowej, a sfinansowany dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

I Bieg Ku Chwale Kawalerii i Artylerii Konnej II RP ma wesprzeć budowę tego monumentu. Cały dochód ze sprzedaży pakietów startowych w 2021 zostanie przekazany na ten cel.