Biorąc udział w biegu wspierasz budowę pomnika

Bitwa pod Komarowem

Zwycięska Bitwa pod Komarowem w wojnie polsko-bolszewickiej z 31.08.1920 r. jest praktycznie nieobecna w powszechnej świadomości Polaków. Tymczasem to ta bitwa, wraz z Bitwą Warszawską, powstrzymała “pochód czerwonej rewolucji” zmierzającej na zachód Europy. Bitwa pod Komarowem ma wielkie znaczenie dla historii Polski i Europy.

Wizją Stowarzyszenia "Bitwa Pod Komarowem" jest powrót Bitwy pod Komarowem na właściwe miejsce w piedestale zwycięstw jazdy polskiej. Musi zaistnieć w świadomości współczesnych Polaków jako ważne wydarzenie w budowaniu Polski Niepodległej.

W 1936 r. powstał Komitet Budowy Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej, który miał powstać w Wolicy Śniatyckiej. W tym samym roku ogłoszono konkurs na projekt tego pomnika. Konkurs wygrał architekt Borys von Zinserling. Wojna zatrzymuje plany budowy i odsłonięcia monumentu w 20. rocznicę Bitwy. Projekt pomnika zaginął. Stowarzyszenie "Bitwa Pod Komarowem" zainicjowało budowę Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej, w którym jest również zawarte mauzoleum Bitwy pod Komarowem

Prace nad Pomnikiem trwają od kilku lat. Projekt został zaopiniowany pozytywnie przez Instytut Pamięci Narodowej, a sfinansowany dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

I Bieg Ku Chwale Kawalerii i Artylerii Konnej II RP ma wesprzeć budowę tego monumentu. Cały dochód ze sprzedaży pakietów startowych w 2021 zostanie przekazany na ten cel. 

Broszura

Broszura - zbudujmy pomnik>>

Więcej o budowie pomnika

https://www.zbudujmypomnik.pl/